Graviditetstest

Ett graviditetstest används när du vill kontrollera om du blivit gravid eller inte. Med dagens test kan du testa dig till och med före du väntar nästa mens. Clearblue har graviditetstest som enligt dem själva ska kunna användas upp till fyra dagar innan väntad mens. Det finns många andra aktörer på marknaden och de ger resultat med 97-99% säkerhet. Det finns både digitala och analoga graviditetstest varav de digitala blivit mer och mer populära på senaste.

Hur fungerar ett graviditetstest?

Ett graviditetstest mäter förekomsten av ett hormon vid namn humant koriongonadotropin, förkortat hCG, i urinet. hCG produceras när ett befruktat ägg bäddar in sig i livmoderslemhinnan vilket den gör ca 6 dagar efter befruktning. hCG finns alltså enbart i kroppen när man blivit gravid. Som nämnt ovan finns det graviditetstest som kan mäta upp till 4 dagar innan man väntar sin mens, och alla graviditetstest för hemmabruk ska reagera på den mängd hCG som finns i ditt urin på den dag du egentligen förväntar dig mens åtminstone.

Får du ett negativt resultat kan det, förutom att du inte är gravid, även vara så att halten av hCG inte blivit tillräckligt hög för graviditetstestet att känna av. Vänta därför ett par dagar till och gör ytterligare ett test.

Skillnaderna mellan de olika graviditetstesterna är främst hur små mängder hCG testet kan upptäcka. De i den övre prisklassen upptäcker även mindre mängder av hCG och upptäcker en graviditet ett par dagar tidigare än de billigare varianterna som inte är lika känsliga.

För bästa testresultat

Ett graviditetstest visar till 97-99% rätt, så länge man utför testet på rätt vis. Denna information ska finnas med i förpackningarna också, och kan skilja sig något från test till test, dock gäller följande rent generellt om graviditetstest för hemmabruk:

  • Undvik att dricka större mängder en tid före du tar testet. Koncentrationen av hCG kommer att späs ut och eventuellt inte upptäckas av graviditetstestet.
  • Testet kan vara missvisande i de fall du tar fertilitetsmedicin eller något annat som innehåller hCG.

Genomföra testet

I princip alla graviditetstest för hemmabruk mäter som vi tidigare sagt huruvida hCG finns i kroppen eller inte. Detta görs genom urinprov och beroende på test kissar man antingen i en bägare eller direkt på provstickan. Oavsett vad är det i grund och botten samma princip; stickan mäter hCG. Resultatet kan visas på lite olika vis. Ibland med sträck och nu ofta på en enkel display i digitalt format. Vissa digitala graviditetstest visar även hur många veckor som gått sedan man blivit gravid.

Efter att du genomfört testet är det bara att vänta. Det tar ungefär 5 minuter innan resultatet visas.

Köpa graviditetstest

Det går att köpa graviditetstest på ett flertal olika ställen. Du hittar dem bland annat på apoteket, på ICA och på nätet. Det är alltså ingen svårighet att få tag på graviditetstest. Du kan enkelt använda google för att hitta de olika tillverkarna samt recensioner på vilka graviditetstest som andra varit nöjda med. Lycka till med graviditeten!

Tecken på att du är gravid

Genom att göra ett hemtest kan du enkelt få reda på om du är gravid eller inte. Detta gör man ofta då man misstänker att det finns en risk för graviditet eller när man försöker skaffa barn. Ibland tänker man inte riktigt på att testa sig och det finns en del olika tecken på att du blivit gravid. Känner du några av dessa kan det vara värt att köpa hem ett test och testa sig.

Utebliven mens

Kommer inte mensen när den brukar kan detta vara ett tecken på att du är gravid. Detta är något de flesta känner till och ett av de tydligare tecknen. Däremot kan du av naturliga anledningar förutom graviditet få en försenad mens.

Illamående

Detta börjar ofta i vecka 6 och kan inträffa när som helst på dagen. Illamåendet försvinner senare men detta är definitivt ett tecken på graviditet.

Det finns många andra tecken och du kan läsa om fler tecken på graviditet här.